Türkiye’nin gerek ekonomik gerekse sosyal stratejik ürünü olan fındığın bugünü ve geleceği, Fındık alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programına dahil edilen Giresun Üniversitesinde, IPA-INNOFOOD ve Giresun Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen toplantıda ele alındı.

Fındık ile ilgili kamu ve özel sektörden 105 kişinin katıldığı etkinliğin açılış konuşmasında Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, “fındık” temalı ihtisas üniversitesi olarak üniversitenin amacının birim alandan daha çok, daha nitelikli ve daha kaliteli fındık elde edebilmek ve fındıktan katma değeri yüksek yeni ürünler elde etmek olduğunu vurguladı. Sayın Can, başta Tarım ve Orman Bakanlığı Fındık Araştırma Enstitüsü ile yapılan işbirliği olmak üzere iç ve dış paydaşlarla başlatılan çalışmalar konusunda bilgi aktardı.

TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı, INNOFOOD Proje Koordinatörü Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri Gıda Araştırmaları, INNOFOOD Projesi bileşenleri ve ulaşılmak istenen hedefleri aktardı. Türkiye Gıda İnovasyon Platformu, TÜGİP ve sunulacak olanak ve hizmetler Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TÜGİP Gıda Sanayi Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Pala tarafından ayrıntılı olarak anlatıldı.

Etkinliğin Panel oturumunda Türkiye’de 4 milyon nüfusun doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu bir ürün olan fındığın tarımından işlenmesine, tüketiminden ihracatına kadar tüm sorunları dile getirildi.

Toplantıda fındığa sahip çıkılması ve bütünsel bir yaklaşımla sorunların çözümü için aksiyona geçilmesi, işbirliklerinin ve sektörde kümeleşmenin önemi vurgulandı. Tüm ilgili paydaşların katılacağı çözüm odaklı toplantılara devam edilmesi kararlaştırıldı. Kısa süre içinde gerçekleştirilecek toplantılarda fındığın sorunlarına ilişkin çözüm önerileri hazırlanacağı ve uygulamaya konması için Giresun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından etkin çalışmaların yürütüleceği ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu, TÜGİP’in de fındık sorunlarının çözülmesinde aktif olarak desteğini sürdüreceği belirtildi.

Okumaya Devam Edin