Sağlayacağımız Katkılar

Ar-Ge ve İnovasyon Yetkinliğinin Artması

Yatırım yapmaya gerek kalmadan veya üretim hatlarınızı durdurmadan herhangi bir fikri, reçeteyi, ürünü veya işlemi test etmek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere pilot işleme tesislerinin kullanımı

Uzman araştırmacılara erişim

Özel test ve analiz hizmetleri

Firmanızın Ar-Ge ve inovasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi

Ar-Ge ve inovasyon projelerinizi tasarlama ve hayata geçirme desteği

İhtiyacınıza özel eğitim ve teknik danışmanlık

Ürün bazında dinamik veri portalına erişim

Topluluk Oluşumu, Ekosisteme Erişim ve Birlikte Geliştirme

Gıda sektöründeki diğer oyuncular ile işbirliği fırsatı

Ortak yarar projelerinde yer alma olanağı

Birlikte geliştirmek için eşleştirme olanağı

Geliştirilen ürünlerin ve firmanızın görünürlüğünü artırma

Ülkemiz gıda inovasyon ve araştırma stratejik ajandasının oluşumunda yer alma fırsatı – Teknik Komitelere katılım

“TÜGİP üyelerine çeşitli ayrıcalıklar”