Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

 

Misyon ve vizyonumuz kuruluş nedenimizi ve neyi hedeflediğimizi; değerlerimiz ise nasıl davrandığımızı ve hangi ilkeleri benimsediğimizi tanımlar.

Gıda sektörünün dinamikleri konusundaki derin bilgimiz ve adanmışlığımız, Türkiye’nin gıda sanayisine katma değer, güvenlik ve yenilikçilik konularında hizmet vereceğimizin teminatıdır – bugün ve gelecekte.

Misyonumuz:

 

Teknoloji yol haritaları, ağ fırsatları,  Ar-Ge ve inovasyon olanakları sunarak, birlikte değer yaratma yaklaşımı ile firmaların ve girişimlerin araştırma, teknoloji ve yenilik kapasitelerini geliştirerek gıda sektörünün bölgesel rekabet gücünü artırmak.

 

Vizyonumuz:

 

Gıda ve içecek sektöründeki ilgili tüm tarafların katılımıyla, lider ve küresel bazda tanınan bir gıda araştırma, teknoloji ve inovasyon topluluğu oluşturmak.

Değerlerimiz:

 

Fikirlerin gizliliğini ihlal etmeden paylaşılmasını ve her paydaşın katılımıyla geliştirilmesini hedefler.

Eylemlerin sorumluluğunu alır, her aşamada izlenebilir ve doğrulanabilir şekilde hareket eder.

Gizli verilerin hem teknik hem de ticari açıdan uygun şekilde güvenliğini sağlar.

Faaliyetlerini başından sonuna kadar her aşamada dürüstlük ilkesiyle yürütür.

Faaliyetlerini kişilerin görüşleri, eğilimleri, geçmiş deneyimleri ve gelecek hedeflerinden etkilenmeden, tarafsız ve eşit mesafede yürütür.