TÜGİP, Türkiye Gıda İnovasyon Platformu Bölgesel Paydaşlar Çalıştayı

Tarih: Kasım – Aralık 2020

TÜGİP Bölgesel Çalıştayları, 2020 Kasım ve Aralık aylarında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Gıda sektöründen firmalar, kamu kurumları, üniversiteler ve araştırma enstitülerinden toplam 249 kişinin katılımıyla, 22 bölge ve 71 ili kapsayan 16 çalıştay yapıldı.

Çalıştayların temel amacı, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri kapsamında bölgelerdeki gıda sektörünün mevcut durumuna ilişkin olumlu yönler, sorunlar, öncelikli alanlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda gözlem ve tespitte bulunmaktı. Çalıştayların bir diğer bölümünde ise bölgelerin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri katılımcılarla tartışıldı ve bölgeler için bir GZFT Analizi çerçevesi çizildi.

Bölgesel Çalıştayların Gündemi
Açılış konuşması
INNOFOOD Projesi ve TÜGİP Sunumu
Bölgesel Gıda Sektörü Ar-Ge faaliyetleri, sorunları ve ihtiyaçları üzerine beyin fırtınası
Sorunların ve ihtiyaçların katılımcılar tarafından önceliklendirilmesi
Bölgedeki gıda sektörünün SWOT Analizi
TÜGİP potansiyel hizmet çerçevesinin sunulması ve hizmetlerin ihtiyaçlara göre önceliklendirilmesi
Çıktıların Sunumu ve Kapanış Konuşmaları

Okumaya Devam Edin