Gıda İşlemede İnovasyon, tarımsal ürünlerin gıdaya veya bir gıda ürününe farklı bir özellik kazandırılmasına yönelik inovasyon çalışmalarını ele almaktadır. Gıda işleme; geleneksel gıdalardan veya temel teknolojilerden alternatif gıda kaynaklarına ve ambalajlardaki yeniliklere kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.

Bu alanın ilgili alt başlıkları:

  • Üründe ve İşlemede İnovasyon
  • Yeni Ürün Geliştirme
  • Doğal Gıda Bileşenlerinde Yeni Uygulamalar
  • Doğal Gıda Bileşenlerinde Yeni Uygulamalar
  • Starter Kültür ve Fermente Gıdalar
  • Yenilikçi ve Sürdürülebilir Gıda Ambalajları