Değer Zincirinde İnovasyon ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri tematik alanı, teknolojik gelişmelerden faydalanılarak mevcut gıdanın miktarını ve kalitesini artırmaya ve gıda kaybı ile israfın azaltılması için yapılan çalışmaları takip etmektedir.

Bu alanın ilgili alt başlıkları:

  • Gıda Yan Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi
  • Gıda Kaybının Azaltılması
  • İklim nötral gıda sistemleri