Tematik Alanlar

Birlikte Geliştirmeye Dayalı İşbirliği Ortak Geleceğimiz için Kilit Öneme Sahip

İşbirliği ve Ortaklaşa Değer Geliştirme

Günümüz ekonomisinde, yeni bilgileri ve teknolojileri ürünlerde ve üretim süreçlerinde kullanabilme yeteneği, rekabet gücü için en önemli kriterlerden birisi haline geldi.

Artan rekabet, küreselleşme ve bilginin hızlı gelişmesi nedeniyle, yeni teknolojiler ve yenilikçi kavramlar, kaynak çeşitliliğinin artmasına sebep olmaktadır. Ancak bu kaynakların birçoğuna, kendi temel yetkinlik ve uzmanlıklarına odaklanmış firmalar doğrudan erişemeyebilir.

Bu sebeple, işbirliği ve ortaklıkların kurulduğu ağlar; birlikte değer yaratmak için nitelikli bilgi paylaşımını sağlayan en önemli kanalıdır.

Stratejik Araştırma ve İnovasyon Ajandası

Araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon çalışmaları, tüketicilere katma değer sağlayabilmek için kritik önem taşıdığından, gıda sektörü için her zamankinden daha bağlayıcı bir konuma gelmiştir.

Disiplinler arası bir yaklaşıma sahip olan TÜGİP, gıda sektörünün rekabet gücünü artırmak ve sürdürmek için, değerlerin birlikte geliştirilmesine yönelik strateji düzeyinde “Araştırma ve İnovasyon Ajandası” geliştirmiştir.

5 Tematik Alan

Tarladan sofraya uzanan gıda değer zinciri boyunca; verim, sürdürülebilirlik, katma değer, sıfır atık, çevre dostu, uygun maliyet, izlenebilirlik ve gıda güvenliği odaklı bir yaklaşım, tüm dünyada önemli bir mesele haline gelmiştir.

TÜGİP, Türkiye gıda sektörünün ihtiyaç ve taleplerini, küresel eğilimleri ve gelecekteki olası beklentileri dikkate alarak 5 “Tematik Alan” belirlemiştir.

  • SMART-MAX: Akıllı Tarım-Gıda
  • INNO-MAX: Gıda İşlemede İnovasyon
  • HEALTHY-MAX: Gıda, Sağlık ve Kaliteli Yaşam
  • SAFETY-MAX: Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği
  • VALUE-MAX: Değer Zincirinde İnovasyon

 

TÜGİP Teknik Komiteleri ile gıda sektöründe teknoloji gündemini belirliyor

  • TÜGİP her bir Tematik Alan için Teknik Komiteler oluşturmaktadır.
  • «Teknik Komiteler» teknolojik gelişmeleri ve yenilikçi eğilimleri içeren kapsamlı araştırmaları yürütecek olan ekiplerdir.
  • Türkiye Gıda Sektörünün temsilcileri TÜGİP üyeliği ile Teknik Komitelerde yer alıp, ilgili teknik alan için araştırmalar yapıp, teknoloji yol haritaları ve politika düzeyine taşınacak raporlar üretilmesine katkı sağlayabileceklerdir.
  • Teknik Komiteler, ayrıca ortak Ar-Ge ve İnovasyon proje fikirleri üretmek ve geliştirmek için elverişli bir zemin sağlamaktadır.

5 Tematik Alan, esnek ve değişime uyum sağlayan bir yapıya sahip olup, küresel trendler hızla değiştiği için yeni odak alanlarına evrilebilir.

Türkiye Gıda Sektörü, hiç bitmeyen değişime ayak uydurmak ve rekabette avantajlı konumda olmak için TÜGİP Teknik Komiteleri’nin yürüttüğü derinlemesine araştırmaların çıktılarından faydalanabilir.