Sözleşme Makamı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Faydalanıcı Kurum
TÜBİTAK MAM – Gıda Enstitüsü

Proje Yerel Ortakları

Giresun Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Gaziantep Ticaret Borsası

Konsorsiyum

Yürütücü Kuruluş

İnşaat Sözleşmesi

Müteahhit Firma

Müşavir Firma