PROJE HAKKINDA

INNOFOOD Projesi, gıda sektörünün bölgesel rekabet gücünün artırılmasına yönelik araştırma ve inovasyon tesislerinin geliştirilmesini kapsamakta olup, Türkiye’nin 12 DÜZEY II Bölgesi (Ankara’nın doğusu) başta olmak üzere tüm Türkiye’de güçlü ve rekabetçi bir gıda ve içecek sanayi sektörünün oluşması için katkıda bulunmayı hedeflemektedir. INNOFOOD, gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren KOBİ ve girişimleri desteklemek için araştırma, laboratuvar ve inovasyon tesisleri kuran büyük bir altyapı yatırımı ve Ar-Ge projesidir.

INNOFOOD Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dışişleri Genel Müdürlüğü ve AB Mali Programlar Müdürlüğü Sözleşme Makamıdır. TÜBİTAK MAM, bu projenin nihai faydalanıcısıdır ve projenin performans yönetiminden sorumludur. INNOFOOD Projesi Haziran 2019’da başlamış olup, Haziran 2023’te tamamlanacaktır.

Projenin temel amacı; sektörde faaliyet gösteren KOBİlere ve girişimlere (startup) ait ürünlerin, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının sonucunda kalite ve güvenliklerinin iyileştirilmesi ve yeni katma değerli gıda ürünlerinin ve işleme süreçlerinin  geliştirilmesi ile, rekabet güçlerini artırmada yardımcı olmaktır. Bu amaçla, gıda ve içecek sektöründe yer alan tüm aktörleri kapsayacak bir iletişim ağı ve kümelenme platformu olan Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) kurulmuştur.

INNOFOOD projesi kapsamında TÜBİTAK MAM Gebze Yerleşkesi içerisinde 9 Pilot İşleme Hattı ve İleri Gıda Güvenliği Laboratuvarının yer aldığı “Gıda İnovasyon Merkezi” ve Giresun, Gaziantep ve Şanlıurfa’da bölgesel tesisler yer almaktadır. Pilot İşleme Hatları bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına değer katması beklenen, ihracat potansiyeli yüksek gıda ürünlerine göre belirlenmiştir.

Bölgesel laboratuvar ve sistemler kapsamında Giresun’da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı pilot ölçekli yenilikçi bir fındık kurutma sistemi ve gıda test/analiz laboratuvarı kurulurken, Gaziantep’te Antepfıstığı için bilimsel ve teknolojik açıdan tam donanımlı, pilot ölçekte işleme hattı kurularak fıstık işleme koşullarının iyileştirilmesi planlanmaktadır. Şanlıurfa’da da mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin gerçekleştirildiği bir gıda laboratuvarı kurulmaktadır.

Giresun ve Şanlıurfa’daki bölge laboratuvarları, gıda ürünlerinin kalitesinin belirlenmesi, Ar-Ge bilincinin artırılması ve ilgili bölgelerdeki KOBİlerin yanı sıra diğer gıda üreticilerinin küçük ölçekli bilimsel ve teknolojik sorunlarının çözülmesi için hizmet verecektir. Bölgesel laboratuvarlar ISO 17025 kapsamında akredite edilecek olup, bölgedeki Ar-Ge ihtiyaçlarının belirlenmesi için de yardımcı olacaktır.

Gebze’deki Gıda İnovasyon Merkezi, peyzaj çalışmaları ile birlikte Eylül 2021’de tamamlanacaktır.

Pilot işleme hatlarının Ekim 2021’de hazır hale getirilmesi, laboratuvarların ise 2022’nin ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

INNOFOOD Sunumu