İletişim

İleri Gıda Güvenliği Laboratuvarı – İGGL

Güvenli, Güvenilir ve Kaliteli Ürünler Geliştirin

Gıda İnovasyon Merkezinde bulunan İGGL; kurumlara, Ar-Ge Merkezlerine ve laboratuvarlara, gıda güvenliği ve kalitesi konusundaki taahhütleri gerçekleştirmeleri, tarım-gıda sektörünün ürün geliştirme, proses iyileştirmede karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeleri, katma değerli ve sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi için üst düzey analizler ve uzmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

Multidisipliner İGGL temel becerilerin ötesine geçerek; uluslararası standartlar çerçevesinde gıda ürünleri için kapsamlı ve isabetli analizler yapacak ileri teknoloji ekipmanları da içeren toplam 84 adet cihazla donatılmıştır. 

Kapsamlı, Hızlı ve Güvenilir Test ve Analizler 

İGGL, gıda sektörü için çok çeşitli ve kapsamlı analizler gerçekleştirmektedir:

Kalıntı, bulaşan, biyoaktif bileşik, otantisite/marker, moleküler biyoloji, duyusal analiz, 

sindirim sisteminin simülasyonu

 • Gıdaların Besin Değerleri ve Kalite Parametreleri:

Günümüz tüketicileri, gıda ve içeceklerde sadece güvenlik ve işlenme şekillerine dikkat etmiyor, ayrıca ürünlerin daha besleyici olmasını ve sağlık açısından fayda sağlamasını bekliyor.

Doğal yetiştirme yöntemlerinin ve genel olarak iyi geleneksel işleme teknolojilerinin uygulanması, ürünlerin daha besleyici hale getirilmesi ile bir araya getirilmeli ve doğru bir tatda, görünümde ve kendine has özelliklere sahip ürünler geliştirilmelidir. İGGL, kalite parametrelerinin yanı sıra gıdaların istenen besin değerlerine sahip olmasına da yardımcı olmaktadır.   

 • Klinik Araştırmalar:

Klinik araştırmalar, belirli gıdaların besleyicilik ve sağlık açısından faydalı olduklarını göstermiştir. İGGL ile, farklı ürün geliştirme aşamalarında gıda-sağlık ilişkisine yönelik birçok benzersiz teknik araştırma ve deneme gerçekleştirilebilir.

 • Gıdalarda Kimyasal Güvenlik (mikotoksinler, pestisitler, kodeks gereksinimleri vb.):

Kimyasal gıda güvenliği; gıda değer zinciri boyunca, katkı maddeleri, bulaşanlar ve kalıntılar gibi kimyasal risklerin tüm yönleriyle ilgilenmektedir. Kimyasal tehlikeler arasında su, gıdayla temas eden malzemeler, temizlik maddeleri, haşere kontrol maddeleri, mikotoksinler, böcek ilaçları, biyositler ve gıda katkı maddeleri bulunmaktadır. İGGL, risk seviyelerini ölçülebilir sonuçlarla belirleme ve analiz etme yeteneğine sahiptir.

 • Gıdalarda Mikrobiyolojik Güvenlik:

Mikroorganizmalar (bakteri ve mayalar), virüsler ve protozoanın bulaştığı gıdalar insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilir. Yerleşik bakteriyel bulaşma kaynaklarından bazıları kontamine gübre, sulama suyu, toprak, çiftlik hayvanları/ vahşi yaşamı içerir ve bulundukları çok çeşitli kaynaklarda patojenlerin görülme sıklığını, kaderini, taşınmasını, hayatta kalmasını ve çoğalmasını etkileyen çok sayıda faktör vardır. İGGL, ayrıca gıda ürünlerinin mikrobiyolojik riskini ölçmek için, üreticilere ait üretim ortamlarının risklerini tespit etmelerine de yardımcı olacaktır.

 • Gıdalarda 5 Duyu Araştırmaları:

İşletmeler için ürünlerine yönelik duyusal analizlerle tüketici tepkilerini anlamak ve bu doğrultuda mevcut talebi daha da artırarak rakipleri karşısında güçlü konuma gelmek önemlidir. Örneğin koku, tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen, önemli bir faktördür. Kokunun iştah açıcı özelliğe sahip olduğu iyi bilinmektedir (örneğin taze pişmiş ekmek kokusu). Gıdanın kokusuna kısa süre maruz kalmak açlık hissini beraberinde getirebilir. İGGL’da yenilikçi gıda ürünlerinin geliştirilmesine yönelik koku, tat, görünüş, işitme ve doku araştırmaları yürütülmektedir.

Laboratuvar Birimleri

 • Enstrümental Analiz Laboratuvarı: 

Bu laboratuvarda, Orbitrap LC/MS, IRMS, GC-MS/MS, ICP-MS, HPLC’ler ve GC’ler gibi yüksek teknolojiye sahip cihazlar kullanılarak, bulaşan ve kalıntıları da içeren farklı kimyasal analizler yapılmaktadır.

 • Kimyasal & Fiziksel Analiz Laboratuvarı: 

Bir gıdanın bileşimi büyük ölçüde güvenliğini, besleyici özelliklerini, fizikokimyasal-, kalite- ve duyusal özelliklerini belirler. Bu laboratuvarda, gıdaların fizyokimyasal özelliklerinin analizi (reolojik, optik, stabilite, lezzet) yüksek enstrüman kapasitesi ile (kodeks ihtiyaçları ile bağlantısı, ürün kalitesi) yapılacaktır. 

Kimyasal analiz laboratuvarı; Mikotoksinler, Kalıntılar, Besin Özellikleri Etiketleme, Koruyucular, Asitlik, Ağır Metaller, Metalik ve Metalik Olmayan Elementler, Yağ Analizi ve Genel Kimyasal Analizler gibi kimyasal analizlerle gıdaların kalite ve güvenlik testlerinin yapılmasını sağlayan en son teknolojilerle donatılmıştır. 

 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı:

Mikrobiyoloji laboratuvarında insanlarda sağlık riski yaratan gıda ve sudaki patojenleri ve ürünü bozan mikroorganizmaları inceleyen çok çeşitli testler yapılmaktadır. Laboratuvar Biyogüvenlik Seviye 2 (BLS-2) işleme inovasyon laboratuvarı, tüm çalışmalarının yürütüldüğü ana araştırma laboratuvarı, ekim ve sayım odası ve otoklav gibi farklı odalardan oluşmaktadır.

 • Duyusal Analiz Laboratuvarı:

TÜGİP’in gıda sektöründeki engin bilgi birikimi ile kurulan ileri teknoloji duyusal analiz laboratuvarı, son derece güvenilir duyusal analizler gerçekleştirmek için izole edilmiş kabinlerin bulunduğu geniş bir alana sahiptir.

Önemli Bazı Test & Analiz Cihazları

 • HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY-TANDEM MASS SPECTROMETRY                   (HS-GC-MS/MS) – FID DEDECTOR
 • ICP-MASS SPECTROMETER
 • TIM1&TIM2 – GASTOINTESTINAL SYSTEM SIMULATOR
 • LIQUID CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY/MASS SPECTROMETRY (LC-MS/MS)
 • ULTRA HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UHPLC)
 • HEADSPACE GAS Chromatography (with FID-ECD Detectors)
 • ICP-OPTICAL EMISSION SPECTROSCOPY (OES)
 • EA- ISOTOPE RATIO MASS SPECTROMETER (EA-IRMS)
 • BENCHTOP NMR
 • RAMAN SPEKTROMETER
 • REAL TIME PCR