İş Geliştirme

Gıda sektöründe özellikle Ar-Ge ve inovasyon alanında önemli bir tecrübeye ve teknik bilgi birikimine sahip TÜGİP; şirketlerin ve girişimlerin Ar-Ge yetkinliklerini ve performanslarını artırmak için çeşitli alanlarda iş geliştirme hizmetleri sunmaktadır.

  • İnovasyon İhtiyaç Analizi: İhtiyaç analizi, firmanın İnovasyon Yönetim süreçlerine ilişkin mevcut kapasitesini ve kabiliyetini anlamaya, rekabet avantajı elde etmek için aşılması gereken engelleri ve ihtiyaç duyulan yenilikleri tespit etmeye yardımcı olmaktadır. Firmalar bu analizle birlikte, yeni Pazar dinamiklerine ve değişen küresel eğilimlere nasıl hitap edebileceklerini daha rahat anlayabilecekler.
  • Birlikte Geliştirme için Eşleştirme: Bu hizmet, işbirliğini tamamen başka bir düzeye taşıyacaktır. TÜGİP, Türkiye’de gıda sektöründeki beceriler, yetkinlikler, kapasiteler ve entelektüel birikimler gibi derinlemesine bilgileri muhafaza eden bilgi yoğun bir gıda teknolojisi ekosistemi oluşturmaktadır. Böylelikle TÜGİP, birlikte geliştirme konusunda birbirleri ile uyumlu şirketler arasında iletişim kurulmasına yardımcı olabilir; teknik & iş taleplerini, teknik & iş teklifleriyle eşleştirebilir.
  • Proje Geliştirme: Bu faaliyet, artımsal inovasyon ile ilgili Ar-Ge, İnovasyon ve Teknik Projeleri kapsamaktadır. Projelerin başlatılması ve uygulanması için ulusal ve uluslararası fonlar aktif olarak kullanılacaktır. TÜGİP; fikir aşamasından fikrin değerlendirilmesine, uygun fonların ve iş ortaklarının bulunmasına, proje başvurularının hazırlanmasına kadar çok çeşitli Ar-Ge, İnovasyon ve Teknik Projelerin uygulanmasında önemli bir bilgi birikimine sahiptir.
  • Çözüm Ortaklığı Oluşturma: TÜGİP, gıda değer zincirinde yer alan farklı aktörlerin bir araya gelerek ortak bir hedefe ulaşmak için güçlerini birleştirdiği bir çekim merkezi olacaktır. Bu Platform, birlikte geliştirme için birçok farklı çözüm ortaklığının kendiliğinden oluştuğu uygun bir zemin sağlayacaktır.
  • Ulusal ve Uluslararası Fonlara Erişim: TÜGİP, bireysel çabaları ve kabiliyetleri çok aktörlü bir yaklaşım ve topluluk gücü ile tamamlayarak, başarılı sonuçların potansiyelini çoğaltmak için sinerjik bir ortam sağlayacaktır. TÜGİP’in, uluslararası fonları Türk gıda sektörü inovasyon ekosistemine çekme kabiliyetiyle, yeniliğe açılan bir kapı olması beklenmektedir.