Gıda Zincirinde Ağ Oluşturma

TÜGİP, vizyon beyanında da belirttiği üzere, gıda ve içecek sektörünün tüm paydaşlarını dahil eden, dünya çapında tanınan lider bir teknoloji ve inovasyon topluluğu oluşturmayı amaçlamaktadır.

İşbirliği ve İletişim Ağı, Başarıyı Getirir

TÜGİP, ağ oluşturmada en üst seviyeye ulaşmak için 5 önemli alanda faaliyet yürütmektedir :

  • Ortak Strateji Geliştirme: TÜGİP, Türkiye’de gıda sektörünün önümüzdeki üç yıl için araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerine yönelik bir yol haritası sunmak üzere Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi (SAYEG) geliştirmiştir. SAYEG, bilim ve teknoloji politikası önceliklerinin geliştirilmesine yardımcı olacak sektörün özel koşullarına ve ihtiyaçlarına öncelik verirken, küresel eğilimleri ve gelecekteki beklentileri dikkate alır.
  • Topluluk Oluşturma: TÜGİP, birlikte geliştirmeyi teşvik etmek için çok aktörlü bir yaklaşıma sahip olup, gücünü üyelerinden alan Türkiye’deki tek Gıda İnovasyon Platformu’dur. TÜGİP Türkiye gıda sektörünün mevcut ihtiyaçlarını dikkate almaktadır ve başarılı bir topluluk oluşturmak için üyelerine çeşitli ayrıcalıklar sağladığı bir üyelik sistemi sunar.
  • Yaygınlaştırma: TÜGİP, Türkiye’deki başlıca bilgi yoğun Gıda-Teknoloji ekosistemi olmak için çalışmaktadır. Bu bağlamda bilimsel ve teknolojik makaleler, gıda sektörü göstergeleri, dijital veri paneli, teknik incelemeler, raporlar ve gıda sektörü ile ilgili diğer bilgileri yayınlar.
  • İletişim ve Etkileşim: TÜGİP’in iletişim stratejisi; Hesap Verebilirlik, Dürüstlük, Tarafsızlık, Birlikte Yaratma ve Gizlilik ilkelerinin üzerine kurulmuştur.
  • Firma ve Ürün Tanıtımları: TÜGİP’in sunduğu hizmetler doğrultusunda üyeler tarafından başlatılan, uygulanan veya tamamlanan faaliyetler ve üyelerin geliştirdiği yenilikçi ürünlerin tanıtımı Platform üzerinden yapılır.