İletişim

İbrahim Sani Özdemir
ibrahim.ozdemir@tubitak.gov.tr

Emel Önder Fırat
emel.onder@tubitak.gov.tr

Minimal İşlenmiş Gıdalar Hattı

Doğal, Taze, Sağlıklı ve Katkısız Gıdalar

Tüketiciler; kolaylık ve zaman tasarrufu sağlayan, aynı zamanda sağlıklı olan ürünleri giderek daha fazla talep etmektedir. Gıda teknolojisi ve trendler geliştikçe, tüketicilerin beklentileri daha da artmaktadır. Bununla birlikte tercih unsurlarının değişmesi firmalar için; gıdanın raf ömrünü uzatmak, birinci sınıf gıdalar geliştirmek, yeni pazarlara girmek, satışları ve karı artırmak ile gıda israfını önlemek gibi birçok yeni fırsat sunmaktadır.

Minimum Düzeyde İşlenmiş Gıdalara Artan Talep

Gıda perakende sektöründe sürekli büyüyen segmentlerden biri olan “En Az İşlenmiş Gıdalar”; nerdeyse bütün besleyici ve duyusal özelliklerini muhafaza ederek, temizlik, ayıklama, yıkama, kurutma, kesme ve modifiye atmosfer paketleme gibi işlemlerle işlevselliği arttırılan doğal gıdalardır.

TÜGİP’in Minimal İşlenmiş Gıda Pilot Hattı, minimum düzeyde işlenmiş gıdaların taze görünümünü koruyup mikrobiyolojik güvenliğini arttırırken, daha uzun bir raf ömrü, paketleme ve depolama için ileri düzeyde gıda işleme çözümleri sunmaktadır.

Taze Meyve ve Sebzeler için Katma Değerli Bir Sunum

Artan kentleşme ve çalışan kesimin yoğun yaşam hayatı; taze sebze ve meyvelerden gıdaların hazırlanmasına yeterince zaman kalmamasına sebep olmakta bu sebeple Minimum Düzeyde İşlenmiş Sebze ve Meyveler, tüketicinin “hızlı ve kullanışlı” ürünlere yönelik artan talebini karşılamaktadır. Minimal  işlenmiş, yemeye hazır salata ve türevlerinin tüketimi 1970’lerde ABD’de, 1980’lerin başında Avrupa’da ve son zamanlarda Türkiye’de başlamıştır.

Bu alanda, uluslararası ve ulusal bilgi birikiminin bir araya getirilmesi ile tasarlanan İleri Teknoloji Pilot Hattı, Türkiye menşeli katma değerli yenmeye hazır meyve ve sebzelerin geliştirilip üretilmesine ve ülkemizdeki bölgelere özgü çok çeşitli meyve ve sebzeler ve çeşitli ambalaj kombinasyonları için Ar-Ge çalışmalarının yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Gelişmiş Paketleme Çözümleri

Pilot hat, OPP, BOPP, PE, PET gibi çeşitli ambalaj malzemelerinden oluşan yastık tipi ambalaj ile işlenmiş meyve ve sebzeler için paketleme hizmeti vermektedir. Gelişmiş paketleme sistemi, kontrollü atmosfer sistemi ile ürünün özelliklerine göre önceden yapılan denemeler ile tespit edilmiş olan en uygun modifiye atmosfer bileşimini elde etmeyi ve korumayı sağlamaktadır.

Taze Meyve, Sebze ve Gıdalar için En Uygun Paketleme & Depolama Atmosfer Bileşiminin Belirlenmesi 

Kontrollü atmosfer hücreleri (toplam 60 adet) esas olarak, işlenmemiş taze meyve ve sebzelerin uzun süreli muhafazasında kalitelerinin korunması için gerekli depo/konteyner içi en uygun hava bileşimi değerlerini belirlemek için kullanılacaklardır. Bu sayede uzun süreli depolama ve kontrollü atmosfer konteynerlerinde uzak mesafeli sevkiyatlar mümkün olabilecekdir.

Kontrollü atmosfer hücreleri, işlenmemiş taze meyve & sebzeler ve ayrıca diğer gıda çeşitleri için en uygun atmosferik bileşimini belirleyerek, işlenmiş meyve ve sebzelerin ve işlenmiş çeşitli gıdaların uzun süreli depolanmasına imkan sağlayacaktır.

Minimal İşlenmiş Gıda Pilot Hat Ekipmanı:

 • Ürün hazırlama tezgahı
 • Doğrama ünitesi
 • Ön yıkama tankı
 • Dezenfeksiyon tankı
 • Durulama tankı
 • Santrifüj
 • Çok başlıklı tartım makinesi
 • Modifiye atmosfer paketleme makinesi
 • Yerinde temizlik ünitesi
 • Metal dedektörü
 • Gaz analiz cihazı
 • Kontrollü atmosfer sistemi