Pilot İşleme Hatları Hakkında

TÜGİP Gıda İnovasyon Merkezi; sektörün ihtiyaçları, teknolojik gelişmeler ve tüketici eğilimleri dikkate alınarak tasarlanmıştır. Gıda İnovasyon Merkezi çok çeşitli gıda ve içecek ürün gruplarının işlenmesini sağlayabilecek yaklaşık 200 gıda işleme makinesi ve ekipmanı ile donatılmış 9 Pilot İşleme Tesisini barındırmaktadır.

Merkez Türkiye gıda sektöründe ürün çeşitliliği ve ekipman zenginliği açısından tektir.

Firmalar, ileri teknolojili makine ve ekipmanlar ile donatılmış Pilot İşleme Tesislerinde istenirse alanında uzman ve deneyimli TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü araştırmacılarından da teknik danışmanlık alarak yeni ürün denemelerini ve proses iyileştirmelerini gerçekleştirme imkanı elde edeceklerdir.

Kiralama Seçenekleri & Firmalara Özel Çözümler  

Pilot İşleme Hatları için iki farklı kiralama seçeneği bulunmaktadır: Hat Kiralama veya Ekipman Kiralama. Pilot Hatlardaki tüm ekipmanlar mobil özellikte olup farklı ürün grupları için kendi başına da kullanılabilir.

Müşteriler isterlerse, TÜGİP’in Etik Kuralları’na uygun bir şekilde pilot hatları kendi uzmanları ile kullanabilir veya TÜGİP’ten teknik uzman desteği talep edebilirler.

 Gıda İmalatçıları Pilot Tesislerden Çok Yönlü Fayda Sağlayacaklar

 • Düşük riskli ve düşük maliyetli Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları
 • Farklı gıda ürünleri için farklı işleme yöntemlerinin gözlenmesi
 • Pilot ölçekli üretim
 • Proses iyileştirmeleri
 • Ar-Ge çalışmaları için üretim hatlarınının durdurulmasına gerek kalmayacağı  için maliyet ve zamandan tasarruf
 • Pilot ölçek nedeniyle hammadde ve sarf malzemeden tasarruf
 • Alternatif hammadde ve içeriklerin incelenmesi
 • Yeni makine ve teçhizat deneyimlemesi
 • Ar-Ge çıktılarını ve ürünlerini test etmek ve değerlendirmek için İleri Gıda Güvenliği Laboratuvarının kullanımı
 • Firmaya ve personele özel uygulamalı eğitimler
 • Uzman araştırmacı rehberliği ve teknik danışmanlığı erişimi
 • Ar-Ge çalışmaları sonrasında fizibilite çalışmalarına girdi sağlanması
 • Ar-Ge çalışmaları sonucunda teknik uzmanlık elde edilmesi