Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri

Web Adresi
ARICILIK, İPEKBÖCEKÇİLİĞİ, KAZ VE HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

• Üretim ve kalitenin yükseltilmesi için arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• Yatırımların süresi, yer tespit tutanağı düzenlenmesi ile başlar ve 1 yıl içerisinde bitirilir.
• Hibe desteğine ilişkin yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlanılabilinir.
• Yatırımcılar, sübvansiyonlu krediler hariç olmak üzere kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
• İkinci el malzeme, makine, alet ve ekipman desteklenmemektedir.
• Uygulama rehberinin yayımlanması ile başvuru sürecine ilişkin detaylar ve teknik kriterler
belirtilecektir.

Kimler Başvurabilir:Bakanlığın uygulama rehberi ile belirlediği illerdeki gerçek ve tüzel kişiler
Arıcılık desteği için en az 3 yıldır Arıcılık Kayıt Sistemine üye ve en az 50 arılı kovan varlığına sahip arıcılar başvurabilmektedir.
Link
TARIM ARGE DESTEKLERİ (AKTİF DEĞİL)

• Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda; Özel sektör Ar-Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi, yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi, çıktıların, çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılması amaçlanmaktadır.
• Başvuru rehberinde ilan edilen öncelikli konularda tarımsal Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.
• Destek üst limiti 1. Grup Öncelikli Konular için 300.000 TL, 2. Grup Öncelikli Konular için 1.000.000 TL’dir. Destek oranı Üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerine %100, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına %70 oranındadır.
• Makine-teçhizat, hizmet alımı, sarf malzemeleri ve seyahat giderleri destek kapsamındadır.
• İnşaat ve altyapı giderleri, danışmanlık ve eğitim ücretleri, taşıt alımları, tarımsal alet ve ekipmanların satın alınması ve ticari üretime yönelik büyük kapasitede makine, ekipman, sarf malzemesi vb giderler desteklenmemektedir.
• Projelerde proje ortağı bulunması zorunludur. Üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinin en az bir özel sektör ile ortaklık yapmaları zorunludur. Özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının en az bir enstitü ile ortaklık yapmaları zorunludur.
• Proje süresi en fazla 36 ay olmalıdır.

Kimler Faydalanabilir:
• Üniversiteler,
• Özel Sektör İşletmeleri,
• TÜBİTAK Ar-Ge birimleri
• Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
• Proje yürütücüsü en az yüksek lisans mezunu olmalıdır.
Link