2021 Haziran ayı boyunca, 12 bölgede toplam 41 katılımcı firmanın katıldığı 8 yuvarlak masa toplantısı düzenleyip, bölgedeki gıda sektörünün Ar-Ge ve inovasyon yaklaşımları, deneyimleri ve süreçlerini değerlendirdik. TÜGİP’in öngördüğü potansiyel Ar-Ge konularına firmaların ilgisini ve inovasyon alanına yapacağı katkıyı somutlaştırdığımız son derece verimli toplantılarda umut verici ve çok yararlı proje fikirleri ortaya çıktı.

Toplantılarda firmalarımızın birbirleriyle ortak çalışma alanlarını da keşfettiğini görmek TÜGİP’in “birlikte başarma” hedefini daha da güçlendirdi.

Katılan firmalarımıza teşekkür ediyoruz.

Okumaya Devam Edin